Avaleht / Uudised

Täna algavad 2013. aasta riigieksamid

22.04.2013

2013. aasta riigieksamite periood algab esmaspäeval, 22. aprillil eesti keele kui teise keele riigieksami kirjaliku osaga. Eksami suuline osa toimub 22.-24. aprillil. Eesti keel teise keelena on kohustuslik riigieksam vene või muu õppekeelega koolis.

Nädala pärast, 29. aprillil sooritavad abituriendid emakeele eksamit. Eesti õppekeelega koolides on eesti keel kohustuslik riigieksam, vene õppekeelega koolides on emakeeleeksam vabatahtlike eksamivalikute hulgas. 

Seoses muudatustega gümnaasiumi lõpetamise tingimustes on õpilasel, kes sooritab sel aastal riigieksami mitterahuldavalt või puudub valitud eksamilt, võimalus korduseksamit teha juba 2013. aasta suvel. Korduseksamid toimuvad 23. juulist 8. augustini.

Eksamitulemused saab teada riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonna vahendusel. Tulemused sisestatakse andmebaasi ning muudetakse kättesaadavaks järk-järgult vastavalt sellele, kuidas tööd hinnatud saavad. Riigieksami e-tunnistused on riigiportaali vahendusel kättesaadavad alates 20. juunist. Üksikasjalikumad nõuanded e-tunnistuse allalaadimiseks, samuti selle kasutamisvõimalused leiab Innove kodulehelt.

Riigieksamite tulemused on võimalik tellida riigiportaali eesti.ee vahendusel ka oma meiliaadressile. Teavituste tellimiseks tuleb suunata @eesti.ee aadress oma igapäevaselt kasutatavale e-postile. Riigieksami tulemus saadetakse teenuse tellijale siis, kui eksamitulemus on süsteemi kantud. Kirjaga edastatakse aine nimetus ja kogutud punktisumma, iga eksami kohta edastatakse üks e-kiri. 

Eksamitulemustega mittenõustumise korral on eksaminandil õigus 5 tööpäeva jooksul pärast riigieksamitunnistuse väljastamist esitada apellatsioon Haridus- ja Teadusministeeriumi apellatsioonikomisjonile. Soovi korral saab enne apelleerimist Innoves kohapeal oma eksamitööga tutvuda. Tutvumise täpsem kord, registreerimisvõimalused jm sellekohane info on SA Innove kodulehel üleval juuni algusest.

2013. aasta riigieksamitele registreerus kokku 12 026 eksaminandi, eksamivalikute arv on üle 36 tuhande.