Avaleht / Uudised

Võõrkeele riigieksamina saab teha tasemeeksami

03.05.2013

Haridus- ja teadusministri ettepanekul otsustas valitsus muuta gümnaasiumi riiklikus õppekavas sel õppeaastal kehtivaid gümnaasiumi lõpetamise tingimusi. Õpilastel on võimalus sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud inglise, prantsuse, vene või saksa keele eksam, mida loetakse võrdseks riigieksamiga.

Teise võimalusena saab gümnaasiumi lõpetaja valida riigi koostatud eksamitöö.

Järgmisest aastast muutub võõrkeele riigieksam kohustuslikuks ning siis on kõikidel õpilastel võimalus võõrkeele riigieksamina sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksam, mille edukas sooritamine annab õpilasele rahvusvahelise keele-oskustunnistuse. Nendes võõrkeeltes ei koosta riik enam riigieksamitööd.

Lisaks rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitele töötab sihtasutus Innove 2014. aastaks välja inglise keele riigieksami, mis mõõdab nii B1 kui ka B2 taseme keeleoskust. Inglise keele riigieksamina tunnustatakse ka õpilaste poolt sooritatud rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksamit.

Kooli lõpetamine, riigieksamid ja nende asendamine rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamiga on järgmisest õppeaastast reguleeritud muutmisel olevas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, mistõttu praegune muudatus puudutab käesolevat õppeaastat.

Haridus- ja teadusministeeriumi algatatud uuenduste peaeesmärk on muuta võõrkeele õpetamine-õppimine ja selle oskuse mõõtmine rahvusvaheliste põhimõtete järgi ajakohasemaks, läbipaistvamaks ning anda õpilastele rohkem võimalusi saavutatud võõrkeelte oskuse tunnustamiseks ja rakendamiseks.Mari Annus