Avaleht / Uudised

Suulisi eksameid salvestatakse ainult õpilase soovil

06.05.2013

Haridus- ja teadusministri määrusega vabastati koolid lõpueksamite kõikide suuliste osade kohustuslikust salvestamisest. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite suulised osad salvestatakse vaid juhul, kui õpilane avaldab selleks enne eksami sooritamist soovi. Lõpueksamite suulise osa salvestamine tagab õpilasele võimaluse vaide esitamisel seda eksamiosa järelhinnata. Seni kehtinud regulatsiooni kohaselt olid koolid kohustatud sellest aastast salvestama lõpueksamite kõik suulised osad.

Koolidelt tuli info, et võõrkeele eksamite üldine salvestamiskohustus on nende jaoks liialt koormav ning sellise hulga salvestiste haldamine suurendab bürokraatiat. Salvestamine võib liigselt suurendada ka eksami tegijate stressi.

Määrusesse lisati säte, mille kohaselt koostab eksameid korraldav asutus SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga valimi koolidest, kes on kohustatud alates järgmisest õppeaastast ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite suulised osad salvestama ning edastama seejärel salvestised analüüsimiseks SA-le Innove.

Valimis olevate põhikooli ühtsete lõpueksamite ja riigieksamite suuliste osade salvestised annavad riigile objektiivset infot, mida kasutatakse õppekava õpitulemuste, suulise eksami formaadi ja hindamiskriteeriumide parandamisel, samuti hindajate ja intervjueerijate koolitamisel.