Avaleht / Uudised

Uus ametite andmebaas aitab elukutset valida

15.05.2013

Uus Rajaleidja ametite andmebaas hõlbustab noorte elukutsevalikut ning õpinguplaanide tegemist. Lihtsa ülesehitusega, loogilisest ja mugavast andmebaasist leiab 150 ametikirjeldust ja ametitundmise küsimustikku ning 124 kutsealakirjeldust.

Noored suudavad keskenduda sisseastumisele kutse- või kõrgkooli, kuid neil puudub ettekujutus, kuidas õpitavat reaalse töömaailmaga siduda. Nad ei tea, mida üks või teine ametiesindaja igapäevaselt tööl teeb, milliseid vahendeid kasutab ning milliseid teadmisi ja oskusi on eelnevalt vaja. Seepärast otsustas SA Innove luua ametite andmebaasi. Tegemist ei ole klassikalise andmebaasiga, kus kuvatakse arvandmeid ja statistilisi näitajaid, vaid noor viiakse oskuslikult teda huvitava ameti sisukirjelduseni.

 

Rajaleidja ametite andmebaasi illustreerib rohke pildi- ja videomaterjal. Elektrooniline haridustee aitab mõista haridussüsteemi ning planeerida edasisi õpinguid, samuti saab testida oma teadmisi erinevatest ametitest. Lisaks leiab andmebaasist persoonilood, kus konkreetsel ametikohal töötavad inimesed räägivad oma rõõmudest ja väljakutsetest.

 

Andmebaasi saavad kasutada ka vene keelt kõnelevad noored, kuna sealt leiab 150 venekeelset ametikirjeldust ning elektroonilise haridustee.

 

Ametite andmebaas valmis Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja  Euroopa Sotsiaalfondi toel. Andmebaasi leiab aadressilt www.rajaleidja.ee/ametid.