Avaleht / Uudised

21 projekti hakkavad noori ning töötuid lapsevanemaid tööjõuturule tooma

17.05.2013

Selgusid projektid, mis saavad toetust Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorust „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“. SA Innovesse esitati 52 projektitaotlust, toetusraha jagub 21-le, nende vahel jagatakse üle 4,6 miljoni euro.

Toetust sai taotleda projektidele, mis pakuvad 16–24-aastastele noortele, kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud, erinevaid tööle rakendumist toetavaid meetmeid koos tööpraktikaga. Samuti sai esitada projekte, mis aitavad viimased 18 kuud mittetöötanud kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud töötuid vanemaid taas tööturule. Toetuse andmise eesmärgiks on kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine ning töötute ja mitteaktiivsete hõivesse toomine.

SA Innove struktuuritoetuste keskuse tööelu üksuse juhi Ülle Luide sõnul oli nii esitatud kui ka toetust saanud projektide seas kõige enam neid, kus plaanitakse tegelema hakata mõlema sihtgrupiga – nii noorte kui ka lapsevanematega. „Toetuse saajate osas võib esile tuua seda, et lisaks MTÜdele on seekord toetuse saajate hulgas näiteks ka 4 kutseõppeasutust ja 3 kõrgkooli, maakondadest on tavapäraselt esireas Harjumaa,“ tõdeb Luide.  

Innovesse esitatud projektitaotlusi hindasid sõltumatud eksperdid, kelle antud hinnangute põhjal moodustati projektidest pingerida. Toetust said projektid, mis ületasid nõutava 45 punkti künnise.

Toetuse saajate nimekiri on leitav Innove kodulehelt:
http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud/projektid


Täiendavat infot meetme kohta leiab SA Innove kodulehelt ning Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.Lisainfo:


Mari Annus

SA Innove kommunikatsioonijuht

Tel: 7350 534, 52 76159
mari.annus@innove.ee