Avaleht / Uudised

Põhikooli lõpueksamitööde tagastamisest 2013

14.06.2013

Nimekirja koolidest, kes kuuluvad valmisse ja peavad oma tööd SA-sse Innove tagastama, leiate siit.

Palume kooli esindajal kontrollida, millistes ainetes eksamitööd tagastamisele kuuluvad, ning postitada või tuua käsipostiga SA-sse Innove kõik eksamitööd nendes ainetes hiljemalt 20. juunil 2013. Võõrkeelte eksamitöödega koos palume saata ka eksami suulise osa hindamisprotokoll. Juhul, kui tabelis ühegi aine kohta ristikest ei ole, siis eksamitöid tagasi saata ei ole vaja.

Palume jälgida, et tagastatavate lõpueksamitööde tiitellehtedele oleks märgitud õpilase isikukood ning jooksva õppeaasta aastahinne selles õppeaines. Lõpueksamite tulemuste protokollide koopiaid ei ole vaja saata.

Materjalid postitada või tuua käsipostiga aadressile:

SA Innove
Lõõtsa 4
11415 Tallinn
Märgusõna „ PÕHIKOOL”