Avaleht / Uudised

Valitsus muutis kodakondsuseksami korra paindlikumaks

19.07.2013

Uue määruse kohaselt ei pea tulevikus eksameid kõikides eksamipunktides läbi viima üheaegselt ning tekib võimalus sooritada eksam elektrooniliselt.

Samuti ei ole enam eksami sooritamise hindamiseks vaja moodustada komisjoni. Edaspidi sisestatakse eksamil antud vastused infosüsteemi, mis arvutab õigete vastuste põhjal kokku eksami tulemuse.

Valitsus viis määruse kooskõlla ka põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse sättega, mille kohaselt alates ei toimu sügisel algavast õppeaastast põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritamine gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse riigieksami lisana.



Mari Annus