Avaleht / Uudised

Konkurss riigieksameid ettevalmistavate komisjonide liikmete leidmiseks

21.08.2013

SA Innove kuulutab välja konkursi eesti keele ja matemaatika riigieksameid ettevalmistavate komisjonide liikmete leidmiseks.
 

Komisjoni töökorraldus ja liikmete tasustamine

 • Ühe komisjoni maksimaalne suurus on 7 liiget.
 • Komisjoni tööaeg oktoober 2013 – märts 2014.
 • Komisjoni ülesanded:
 1. koosolekutel (sh e-koosolekud) osalemine (oktoober–märts)
 2. ülesannete koostamine (oktoober–november)
 3. ülesannete testimine ja modereerimine (november–detsember)
 4. eksamitöö ja hindamisjuhendi koostamine (detsember–märts)
 • Komisjoni liikmele makstakse töötasu vastavalt tööülesannetele, mis lepitakse kokku esimesel koosolekul.
 • Komisjoni liikmetel on õigus saada koosolekutel osalemisega tekkinud transpordikulude hüvitist.

Nõuded komisjoni liikme kandidaadile

 • Erialane kõrgharidus.
 • Kursisolek riikliku õppekavaga.
 • Vastava aine õpetamise kogemus gümnaasiumis, kõrgkoolis või õpetajakoolitajana.
 • Vähemalt 5-aastane erialane tööstaaž.
 • Vastava aine riigieksami ülesannete koostamise kogemus või on läbinud ülesannete koostamise koolituse või osalenud eksamit ettevalmistava komisjoni või riigieksami hindamise komisjoni töös vähemalt viimasel kolmel aastal.
 • Arvuti kasutamise oskus.


Konkursil osalemiseks esitada kirjalik avaldus ja elulookirjeldus, milles on kajastatud vastavus esitatud nõuetele.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume esitada 3. septembriks 2013. aastal aadressil margit.miller-vilbo@innove.ee (e-kirja teemaks märkida nt komisjon matemaatika).
 

Lisainfo:
Eesti keel – pille.reins@innove.ee
Matemaatika - deivi.taal@innove.ee