Avaleht / Uudised

Konkurss põhikooli lõpueksameid ettevalmistava komisjoni liikmete leidmiseks

20.08.2013

Komisjoni töökorraldus ja liikmete tasustamine

 • Ühe komisjoni maksimaalne suurus on 7 liiget.
 • Komisjoni tööaeg on oktoober 2013 – märts 2014.
 • Komisjoni ülesanded:
 1. koosolekutel (sh e-koosolekud) osalemine (oktoober – märts);
 2. ülesannete koostamine (oktoober – november);
 3. ülesannete testimine ja modereerimine (november – detsember);
 4. eksamitöö ja hindamisjuhendi koostamine (detsember – märts).
  • Komisjoni liikmele makstakse töötasu tööülesannete alusel, mis lepitakse kokku esimesel koosolekul.
  • Komisjoni liikmel on õigus saada sõidukulude hüvitist koosolekutel osalemiseks.

Nõuded komisjoni liikme kandidaadile

 • Erialane kõrgharidus.
 • Kursisolek riikliku õppekavaga.
 • Vastava aine õpetamise kogemus põhikoolis, gümnaasiumis, kõrgkoolis või õpetajakoolitajana.
 • Vähemalt 5-aastane erialane tööstaaž.
 • Põhikooli lõpu- või riigieksami eksamiülesannete koostamise kogemus või on läbinud ülesannete koostamise koolituse või osalenud eksamit ettevalmistava komisjoni või riigieksami hindamise komisjoni töös vähemalt viimasel kolmel aastal.
 • Arvuti kasutamise oskus.

Konkursil osalemiseks esitada kirjalik avaldus ja elulookirjeldus, milles on kajastatud vastavus esitatud nõuetele.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume esitada 3. septembriks 2013. aastal aadressil margit.miller-vilbo@innove.ee (e-kirja teemaks märkida nt komisjon matemaatika).

Lisainfo: