Avaleht / Uudised

Keelekümblusprogramm tähistas 15. aastapäeva

25.10.2013

24.-25. oktoobril korraldas Sihtasutus Innove keelekümbluskeskus Tallinnas Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses keelekümblusprogrammi traditsioonilise aastakonverentsi.

2013.a konverentsil kõneldi keelekümbluse levikust ja kvaliteedist. Juttu tuli Eesti keelekümblusprogrammi 15 aasta saavutustest, keelekümblusprogrammi kvaliteedist nii Eestis kui ka mujal, varast mitmekeelsust soodustavatest haridusmudelitest. Konverentsil tunnustati Eesti keelekümblusprogrammiga seotud inimesi ja asutusi. Päevakorras oli neli plenaarsessiooni ja viis töötuba, programmiga liitunud organisatsioonid tutvustasid oma kogemusi posterettekannetega. Konverentsiks on valminud ka lühifilm meenutustega keelekümblusprogrammi algusest.

Kahepäevase konverentsi esinejateks olid teises keeles õppimise valdkonnas tuntud spetsialistid: George Robert McConnell (Kanada), Karita Mård-Miettinen ja Siv Björklund (Soome), Sonya Maechler-Dent (Šveits), Beibitkul Kazakpayeva ja Ilmira Yesbatyrova (Kasahstan), laiemat tausta tõid keelekümblustemaatika asjatundjad Eestist: Jelena Skulskaja, Andres Arrak, Martin Ehala, Paul Senosi jpt.

Konverentsil osalesid keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste (vene ja eesti õppekeelega üldhariduskoolid ja lasteaiad) esindajad, nõustajad ja koolitajad, programmi partnerite (ülikoolid, kohalikud omavalitsused, haridusministeerium) ja teiste haridusvaldkonnas tegutsevate asutuste esindajad.


Keelekümblus on kakskeelset haridust rikastav ja mitmekeelsuse kujunemist toetav õppevorm, kus keeleõpe toimub nii keele- kui ka ainetundides. Keelekümbluse eesmärgiks on seatud võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles ja võõrkeeltes. Keelekümblust rakendatakse Eestis riikliku programmina Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel, selles osaleb 2013/2014 õppeaastal 36 kooli ja 51 lasteaeda. Keelekümbluse erisuste rakendamisvõimalus on sätestatud koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riiklikes õppekavades. Eesti keelekümblusprogrammi rakenduslugu loetakse edulooks - teadusuuringud kinnitavad, et õppimine keelekümblusprogrammis (ainete õppimine teises keeles) ei vähenda aineteadmisi, pigem on keelekümblusõpilaste keskmised tulemused kõrgemad kui tavaklasside õpilastel. Samas on programmiga liitumine asutustele ja õpilastele vabatahtlik.