Avaleht / Uudised

2013. aasta parimad keelekümblusasutused asuvad Ida-Viru ja Tartu maakonnas

28.10.2013

SA Innove keelekümbluskeskus andis teist korda välja keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinda. Auhinnaga tunnustatakse keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi silmapaistva panuse eest keelekümblusprogrammi rakendamisse ja arendamisse.

Auhinnale kandideerimise eelduseks on, et asutus on keelekümblusprogrammi rakendanud vähemalt kolm aastat, esitab auhinnale kandideerimise sooviavalduse ja asutuse headust tõendava sisehindamise aruande.

Auhinna väljaandmise otsustab keelekümblusprogrammi juhtkomitee keelekümbluskeskuse põhjendatud ettepanekul. Keelekümbluskeskuse ettepaneku aluseks on sisehindamise aruanne, asutuse külastamise ning intervjuude järeldused ja pidaja (vald, linn või riik) hinnang. Käesoleval aastal esitasid auhinnale kandideerimise avalduse 8 asutust.

Auhinna „Keelekümblusasutus 2013“ laureaadid:

  • eestvedamise ja juhtimise valdkonnas – Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju
  • õpetuse ja kasvatuse valdkonnas – Kohtla-Järve Maleva Põhikool
  • ressursside juhtimise valdkonnas – Narva Lasteaed Päikene
  • valdkonnas koostöö huvirühmadega – Narva Vanalinna Riigikool
  • eestvedamise ja juhtimise valdkonnas – Tartu Lasteaed Kelluke
  • personalijuhtimise valdkonnas – Tapa Vene Gümnaasium

Auhinna „Keelekümblusasutus 2012“ laureaadid olid: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium ja Tallinna Vindi Lasteaed.

Keelekümblus on kakskeelset haridust rikastav ja mitmekeelsuse kujunemist toetav õppevorm, kus keeleõpe toimub nii keele- kui ka ainetundides. Keelekümbluse eesmärgiks on seatud võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles ja võõrkeeltes. Keelekümblust rakendatakse Eestis riikliku programmina Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel, selles osaleb 2013/2014 õppeaastal 36 kooli ja 51 lasteaeda. Keelekümbluse erisuste rakendamisvõimalus on sätestatud koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riiklikes õppekavades. Eesti keelekümblusprogrammi rakenduslugu loetakse edulooks – teadusuuringud kinnitavad, et õppimine keelekümblusprogrammis (ainete õppimine teises keeles) ei vähenda aineteadmisi, pigem on keelekümblusõpilaste keskmised tulemused kõrgemad kui tavaklasside õpilastel. Samas on programmiga liitumine asutustele ja õpilastele vabatahtlik.