Avaleht / Uudised

Valmis 2012. aasta riigieksamite statistika koolide lõikes

29.08.2012

Enim oli eksamisooritusi eesti õppekeelega koolide õpilastele kohustuslikul eesti keele riigieksamil, millele järgnesid inglise keele ja ühiskonnaõpetuse riigieksamid. Kõige vähem osales eksaminande prantsuse keele, saksa keele ja vene keele (võõrkeelena) riigieksamitel.


Riigieksamite statistiliste andmete põhjal järelduste tegemisel tuleb silmas pidada kolme suuremat mõjutegurit:

  • ainult eesti keel on kohustuslik riigieksam (eesti keele eksam eesti õppekeelega koolides, eesti keel teise keelena vene õppekeelega koolides), ülejäänud on valikeksamid;
  • teatud aines eksamit sooritava kontingendi suurus ning tase on aastate lõikes muutuv, sest eksaminandide eelistused muutuvad;
  • eksaminandide arv erineb ainete lõikes.

2012. aasta riigieksamite statistika koolide ja ainete lõikes on leitav siit.