Avaleht / Uudised

Hinnangud kutseharidusele on viie aastaga paranenud

15.11.2013

Täna tutvustati kutseõppeasutuste esindajatele ja kutsehariduse ekspertidele OÜ Faktum & Ariko uuringut „Elanikkonna teadlikkus kutseõppes toimuvast ja kutsehariduse maine aastal 2013“. Sarnane uuring viidi läbi ka viis aastat tagasi.

Uuringust selgus, et Eesti elanikkond peab tänapäevast kutseharidust arenevaks valdkonnaks ning arvatakse, et kutsekoolidest saadakse hea ja kvaliteetne haridus. Kutsehariduse juures ollakse enam rahul erialase hariduse tasemega (79%), kutseharidusega inimese perspektiividega tööturul (77%) ja erialavalikutega kutseõppeasutuses (72%). Kriitilisemad ollakse õppetoetuste maksmise ja praktikavõimaluste hindamisel.

Uuringu ühe autori Kalev Petti sõnul on põhikoolilõpetajad praeguse uuringu põhjal kutsehariduse ja kutseõppeasutuse suhtes varasemast positiivsemalt meelestatud ja leiavad, et sealt saadav haridus ja oskused on varasemast enam väärt. Ta lisab, et paraku ei saa see muutus otsest tuge ei vanematelt ega ühiskondlikelt protsessidelt.

Uuring on läbi viidud ESF programmist „Kutsehariduse populariseerimine“ ja selle viis SA Innove tellimusel läbi OÜ Faktum & Ariko. Uuring on kättesaadav SA Innove kodulehel: www.innove.ee/kutseharidusuuring.