Avaleht / Uudised

Kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna pälvis Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

20.11.2013

Eelmisel reedel toimunud seminaril „Kutsehariduse nägu - milline see on aastal 2013?“ anti üle 2013. a Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind. Parimaks osutus Viljandi maakonnas tegutsev Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool. Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinda on välja antud alates aastast 1997.

Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna eesmärgiks on tõsta koolide õppe taset ning juhtimise tõhusust, juurutada koolispetsiifilisi enesehindamise põhimõtteid ja meetodeid, levitada parimaid kogemusi, tõsta koolide mainet ja avaldada tunnustust edumeelsematele organisatsioonidele. 2013. a osalesid konkursil: Tallinna Tervishoiukõrgkooli kutseõppe osakond, Olustvere Tehnika- ja Maamajanduskool ja Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekool.

Konkursil osalemiseks peab kool esitama taotlusdokumendi, mis sisaldab organisatsiooni enesehindamist. Seejärel toimub välishindamine, mille tulemusena saadetakse koolile tagasiside raport. Žürii ülesanne on tutvuda taotlejate esitatud taotlustega ja assessorite ehk välishindajatel poolt koostatud tagasiside raportitega. Žüriitöös osalevad esindajad Haridus- ja teadusministeeriumist ja SA Innovest ning assessorid. Parimate valimisel annavad olulise sisendi assessorite hinnangud (tulemuste tutvustamine ning hinnangute põhjendamine).

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli tugevusteks osutusid väga selge eestvedamine ja tugev operatiivtasand (selged vastutused ja rollid organisatsiooni arendamisel ja ka igapäevases töös), teadlik partnerlus ja koostöö erinevate valdkondade ja tegevussuundade arendamisel. Silmapaistvalt head tulemused on aga organisatsioon saavutanud tänu terviklikule ja süsteemsele lähenemisele, oma võimaluste nutikale kasutamisele ja potentsiaali maksimaalsele realiseerimine.