Avaleht / Uudised

Kodakondsuseksamit saab sooritada ka elektrooniliselt

03.01.2014

Alates 2014. aastast on võimalik kodakondsuseksamit sooritada lisaks paberil ka elektrooniliselt. Esimene elektrooniline eksam toimub 08.02.2014 Tallinnas, SA Innoves (Lõõtsa 4).

Registreerida saab eksamile riigiportaalis eesti.ee kuni 26. jaanuarini 2014. a. Elektroonilise eksami eelne konsultatsioon toimub 30.01.2014 kell 17:00 Tallinnas, SA Innoves (Lõõtsa 4).

Isikud, kes on juba registreeritud 2014. aasta alguses toimuvale pabereksamitele, saavad soovi korral sooritada eksamit ka elektrooniliselt. Selleks tuleb riigiportaalis eesti.ee eksamivalikute seast valida „Arvutieksam -Tallinn 08.02.2014“ või helistada SA Innove infotelefonile 735 0500.

Eksami sisu ja nõuded on nii paber- kui ka elektroonilises testis samad. Eksamitestis on 24 eestikeelset valikvastustega küsimust. Eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on õigesti vastanud vähemalt 18 küsimusele. Eksam kestab 45 minutit. Eksamil on võimalik kasutada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eestikeelset teksti ning sõnaraamatut, mis on eksamiruumis olemas.

Elektroonilise eksami erinevus võrreldes paberil eksamiga on see, et eksaminand saab peale eksamitöö täitmist ja töö lõpetamist arvutis kohe teada, palju ta punkte kokku sai. Elektrooniline tunnistus vormistatakse endiselt 7 päeva jooksul peale eksami toimumist.

Kodakondsuseksami elektrooniliste näidisülesannetega on võimalik tutvuda Eksamite infosüsteemis.

Lähiajal avaldab SA Innove ka järgmiste elektrooniliste eksamite toimumise ajad, pabereksamid toimuvad endiselt SA Innove koduleheküljel toodud aegadel Tallinnas, Tartus, Narvas, Jõhvis. Vaata lisa SA Innove kodulehelt.

SA Innove on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas üld- ja kutsehariduse valdkonna poliitika elluviija ning Euroopa Liidu toetuste administreerija hariduse ja tööelu valdkonnas.