Avaleht / Uudised

Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar

17.01.2014

Gümnaasiumiõpilased peavad hiljemalt esmaspäeval, 20. jaanuaril langetama riigieksamite valikud. Samaks ajaks peavad oma valiku tegema ka varem lõpetanud, kutseõppeasutuste õpilased ja välisriigis haridust omandavad isikud.
Riigieksamitele registreerimine toimub eksamite infosüsteemis.

Alates käesolevast õppeaastast peab õpilane gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid. Lisaks riigieksamitele tuleb sooritada  gümnaasiumi koolieksam ja õpilasuurimus või praktiline töö (praktilist tööd ei pea tegema eksternina kooli lõpetamisel). 

Eesti keele ja eesti keel teise keelena riigieksamite korralduses muutusi ei ole. Matemaatika riigieksami puhul peab õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel.
Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Nüüd saab riigieksamina valida Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami, mille sooritamisel saab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Teiseks võib sooritada riigi koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-taseme keeleoskustunnistus. Samuti võib õpilane ise sooritada juba varem rahvusvahelise eksami vähemalt B1-tasemele ning siis tuleb 20. jaanuariks esitada sellekohane tunnistus.

Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar. Alates sellest õppeaastast on võimalik õpilastel end ise riigieksamitele registreerida eksamite infosüsteemis: https://eis.ekk.edu.ee/ või anda teada oma valik kooli ning kool registreerib õpilased infosüsteemi.
Varem lõpetanud saavad eksamitele registreeruda riigiportaali www.eesti.ee vahendusel.

2014. aasta riigieksamid algavad 23. aprillil eesti keele kui teise keele kirjaliku osaga ning lõpevad 12. juunil saksa keele riigieksami suulise osaga. Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad ja alla laaditavad alates 20. juunist riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonnast. 

Kokkuvõtlikku infot riigieksamite muudatuste kohta leiab siit: www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamid2014muudatused. Põhjalikum info riigieksamite kohta on leitav: www.innove.ee/riigieksamid