Avaleht / Uudised

Karjääriratas - praktiline abivahend Rajaleidja kasutajale

25.03.2014

SA Innove karjääriplaneerimise teemaportaal Rajaleidja avas üle-eestilise teemanädala „Terve  karjäär“ raames uuendatud täiskasvanu osa. Tegemist on praktilise abivahendiga, mis toetab täiskasvanuid muutuste tegemisel, rahulolu saavutamisel ja karjäärialasel arengul.

Rajaleidja täiskasvanu osast leiab kasutaja esmalt karjääriratta, mis koosneb kaheteistkümnest kodarast, st teemadest, millega inimene karjääri planeerides kokku puutub ja arvestama peab. Karjääriratta teemad on perekond, tervis, turvatunne, sõbrad, töö, ühiskondlik aktiivsus, hobid, sisemine tasakaal, raha, õppimine, muutustega kohanemine ja elukeskkond. Kodaraid hoiab koos kolmeteistkümnes teema – „mina“ ehk enesetundmine. Kõikide nende valdkondade alt leiab mitmeid huvitavaid artikleid, mida täiendavad praktilised mõtteharjutused, töölehed, testid ja temaatilised küsimused.

SA Innove karjääriinfo vanemspetsialist Teele Traumann selgitab, et karjääri planeerimise alast infot vajavad kõik inimesed, sest elu jooksul tuleb teha mitmeid valikuid ning karjäärivõimalustega tasub kursis olla ka siis, kui töökoht on olemas.  „Aeg-ajalt CV ajakohastamine, enese arendamine, uute vaatenurkade leidmine eri teemadele aitab end nö vormis hoida, et kohanemine uute olukordadega sujuks. Rajaleidja portaal pakub ideid, ajakohast infot, mille abil oma (töö)elu meelepärasemaks ja tõhusamaks muuta ning leida tasakaal eri valdkondade vahel.“

Lisaks eelpoolnimetatud teemadele saab Rajaleidja täiskasvanu osast infot üle Eesti toimuvate koolituste, kursuste ja sündmuste kohta ning leida kontaktandmeid, kuhu pöörduda karjäärinõustamise või –info saamiseks.

Rajaleidja portaali karjäärirattaga on oodatud tutvuma kõik täiskasvanud, kes saavad teemanädala „Terve karjäär“ raames uusi mõtteid ja innustust karjäärialaste muutuste ellu viimiseks kui ka need, kes teemanädala üritustele ei jõua ning soovivad iseseisvalt oma karjäärialase arenguga tegeleda. 

Rajaleidja täiskasvanu osa valmimist toetas Euroopa Sotsiaalfond ning selle leiab www.rajaleidja.ee/taiskasvanu.

 Anneli Aab