Avaleht / Uudised

Tallinna Euroopa kool sai Euroopa koolide rahvusvahelise akrediteeringu

03.04.2014

Märtsis 2014 jõudis lõpuni akrediteerimisprotsess, mille käigus sai augustis 2013 uksed avanud Tallinna Euroopa kool ametliku akrediteeringu Euroopa koolide õppekaval baseeruva üldhariduse pakkumiseks. Akrediteering tõendab, et koolis pakutav õpe on tunnustatud nii Euroopa Liidu riikides kui ka väljaspool seda.  

SA Innove juhatuse liikme Robert Lippini sõnul on sellisel tasemel rahvusvahelise õppekavaga õppevõimaluste  pakkumine lisaväärtus Eesti riigile mainele: „Eestisse elama asudes vajavad Euroopa Liidu teenistujad, väliseksperdid, diplomaadid jt ka toimivat ja mugavat teenusvõrku oma peredele. Euroopa koolid võimaldavad ühtset haridust Euroopa Liidu piires ja on nii üheks tugevaks argumendiks Eestisse asumisel.“

Seitsme toimimiskuu jooksul on rahvusvahelise kogukonna huvi kooli vastu olnud suur ja tagasiside koolile igati positiivne.

Kooli direktor Olavi Otepalu ütles, et senise kogemuse taustal on kooli vastu tekkinud usaldus, mille tõenduseks on nüüd ka kinnitatud rahvusvaheline akrediteering: „ Meie kool pakub kõrgetasemelist ja rahvusvaheliselt tunnustatud üldharidust kõigis kooliastmetes ja kooli eripäraks  võib pidada veel fakti, et põhikooli tasemel ehk 6.-9 klassini pakutakse tunnustatud rahvusvahelise õppekava tasemel õpet ainsa koolina Eestis.“

Hetkel õpib Tallinna Euroopa Koolis 97 õpilast ja kogu kooliperes on esindatud 36 eri rahvust. Õppetöö toimub põhiliselt inglise, prantsuse ja saksa keeles. Lisaks sellele on suur rõhk muude võõrkeelte õppel. Õppetegevuse aluseks on Euroopa koolide õppekava, mille koostamisel on lähtutud kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt esitatud nõuetest.

Tallinna Euroopa Kool asutati 2013. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel SA Innove poolt. Kooli asutamise ajendiks oli vajadus pakkuda haridusvõimalusi 2012. aastal Tallinnas tegevust alustanud Euroopa Liidu IT Agentuuri töötajate, aga ka kõigile teistele välisriikidest Eestisse saabunud ekspertide, diplomaatide, õppejõudude ja teiste töötajate lastele.
Lisaks Tallinna Euroopa Koolile on riigi toel loodud võimalused rahvusvahelise üldharidust omandamiseks veel ka Tallinna Inglise Kolledžis ja Tartu Miina Härma Gümnaasiumis, kus õpet viiakse läbi Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsioon õppekava järgi (IB õppekava).