Avaleht / Uudised

Projektid taotlevad hoolekandemeetmete pakkumiseks toetust

29.06.2012

Kokku sooviti toetust kokku ligi 6,3 miljonit, välja on võimalik jagada 1,5 miljonit eurot.

Toetuse andmise eesmärgiks on töötuse ja mitteaktiivsuse ennetamine, pakkudes töötamist toetavaid hoolekandemeetmeid. Projektide lõppeesmärgiks peab olema teenuse saaja või senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemise võimaldamine.

Taotlusvooru esitatud projektid plaanivad hakata toimetulekuprobleemidega peredele või puudega lapsega peredele lapsehoiuteenuse kulusid hüvitama ning pakkuma laste hooldamist ja järelevalvet, et võimaldada lapsevanema tööturule sisenemist. Samuti soovitakse projektide abil hakata osutama abivajajatele tugiisikuteenust ning isikliku abistaja teenust. SA Innove struktuuritoetuste agentuuri tööelu üksuse juhi Ülle Luide sõnul esitati kõige rohkem projektitaotlusi just tugiisikuteenuse pakkumiseks kinnipidamiskohast vabanenutele ning tööealistele inimesele, kes vajavad abi puude, haiguse või mõne olukorra tõttu, mis raskendab nende igapäevast toimetulekut.

Projektitaotlusi esitasid SA Innovesse erinevad juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused ja valitsusasutused ning hallatavad riigiasutused. Projektides sooviti sotsiaalfondi toetust 12 tuhandest eurost kuni 233 tuhande euroni ühe projektitaotluse kohta.

Innovesse esitatud projektitaotlusi hakkavad hindama sõltumatud eksperdid, kelle hinnangute põhjal moodustatakse pingerida. Toetuse saajad selguvad septembris.Lisainfo:

Mari Annus

SA Innove infojuht

Tel. 7350 534
mari.annus@innove.ee