Avaleht / Uudised

Selgus Tallinna Euroopa Kooli asukoht ja direktor

01.10.2012

1. septembril 2013 avatakse Tallinnas Euroopa Kool. Uue rajatava kooli asukohaks saab mõneks aastaks Ülemiste City aadressil Keevise 2, kuhu asub ajutiselt ka Eesti Rahvusvaheline Kool. Samaaegselt kavandatakse riigi omandis oleva Juhkentali 18 hoone põhjalikku ümberehitamist, mille valmimise järel asuvad uude hoonesse mõlemad koolid.

Õppetegevus hakkab toimuma põhiliselt inglise keeles Euroopa Kooli õppekava alusel. Kooli avamise etapis võetakse vastu eelkooli-, algkooli- ja põhikooliealisi lapsi (valdavalt 4-15 aastaseid lapsi), seejärel avatakse iga järgnev klass aasta kaupa kuni gümnaasiumiastme lõpuni.

Euroopa Koolide eesmärk on võimaldada ühtset haridust Euroopa Liidu teenistujate lastele, st peamiselt Tallinnas tegutsemist alustava IT-agentuuri töötajate lastele. Lisaks võimaldab uus kool rahvusvahelist haridust välisekspertide, Eesti diplomaatide ja välisriikide diplomaatide lastele. Vabade kohtade olemasolul võivad vastavalt kehtestatud piirangutele Euroopa Koolides käia ka teised lapsed.

Euroopa Kooli õppekavade üks kõige olulisemaid erinevusi võrreldes IBO või teiste rahvusvaheliste õppekavadega on emakeelse õpetuse ning emakeele ja omakultuuri õppe laialdasemad võimalused. Euroopa Koolis edukalt läbitud õppeaastaid ning nendega seoses välja antud diplomeid ja tunnistusi tunnustatakse liikmesriikide territooriumil Euroopa Koolide kuratooriumi kehtestatud tingimustel.

Tallinna Euroopa kool luuakse Sihtasutus Innove poolt ning kool hakkab tegutsema erakooliseaduse alusel. Õppe kvaliteedi tagamiseks viib Euroopa Kooli inspektorite meeskond iga kahe aasta tagant läbi auditi, mis on akrediteerimislepingu pikendamise aluseks.

Euroopa Kooli direktoriks valiti Olavi Otepalu, kes seni töötas kooli käivitamise projektijuhina ning omab varasemast pikaajalist koolijuhtimise kogemust.

Euroopa Kooli koduleht: http://www.est.edu.ee/