Avaleht / Uudised

Abiturientidel algas riigieksamite periood eesti keele teise keelena eksamiga

23.04.2014

Täna, 23. aprillil algab gümnaasiumi riigieksamite periood. Vene õppekeelega gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste lõpetajad teevad täna eesti keele teise keelena riigieksamit, kuhu on registreerunud 2284 inimest. Eksamiperiood lõppeb täpselt kuu aja pärast, 23. mail matemaatika riigieksamiga.

Sellest õppeaastast peab õpilane gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksami.

2014. aasta riigieksamite ajad on järgmised:

  • 23. aprill eesti keele teise keelena riigieksam (vene õppekeelega koolidele);  
  • 30. aprillil eesti keele riigieksam;
  • 5. mail inglise keele riigieksam;  
  • 23. mail matemaatika riigieksam.

Riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad aprillis ja mais.

Eksamiperioodi alguse puhul tervitab eksaminande haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski.  Ministri pöördumist saab kuulata 23. aprillil kell 10.00 Raadio 4  ja 30. aprillil kell 10.00 Vikerraadio vahendusel.

Riigieksamite eesmärk on anda kooli kogukonnale, omavalitsusele ja  ka riigile võrreldavat ning objektiivset infot õpitulemuste kohta gümnaasiumiastmes, et mõista iga kooli tugevusi ja arengukohti.  Koolide omavahelisel võrdlemisel tuleb arvestada, et iga kool tegutseb alati eripärases olukorras ja kontekstis. 

Sihtasutus Innove läbiviidavatele riigieksamitele registreerus tänavu üle 10 500 eksaminandi.  Kokku tehakse 27 216 eksamit.  Rohkem infot 2014. a riigieksamite kohta leiab SA Innove kodulehelt: http://www.innove.ee/et/riigieksamid

 

 Anneli Aab