Avaleht / Uudised

Toimunud eesti keele riigieksamist

30.04.2014

Täna toimunud eesti keele riigieksamil tuli õpilastel lahendada alustekstidel põhinevaid tekstimõistmis- ja kirjutamisülesandeid.

Eksamitöös oli neli varianti. Õpilane võis nende hulgast valida sobivaima.

Lugemisosa ülesannete alustekstid esindasid ilukirjanduslikku proosat (katkend Tõnu Õnnepalu romaanist „Paradiis”), publitsistikat (Tõnis Kahu arvamuslugu „Vaadata tähti” ja Tarmo Jüristo artikkel „Milleks meile vabakond?”) ning populaarteadust (katkend MTÜ Loodusajakiri aastaraamatust „Lehed ja tähed”).

Eksami teises osas tuli õpilastel valida üks alustekstide põhjal sõnastatud ülesanne ning selle põhjal kirjutada lühikirjand. Abituriendid võisid käsitleda järgmisi probleeme: mis sunnib inimest kodust lahkuma ning eneseteostusvõimalusi kaugemalt otsima; millise kuvandi võib meedia inimesest luua ning mis mõjutab kuvandi loomist; miks on kodanikualgatus ühiskonnas laienenud ja milliseid positiivseid muutusi on see endaga kaasa toonud; tõe suhtelisus kunstis, poliitikas ja/või teaduses.Anneli Aab