Avaleht / Uudised

SA Innove avab lastele ja noortele hariduse tugiteenuseid pakkuvad Rajaleidja keskused

24.09.2014

Täna, 24. septembril avab SA Innove üle-eestilise Rajaleidja keskuste võrgustiku, kuhu  kuulub 16 keskust ja valdkonna arenduskeskus. Keskused pakuvad 1,5–26aastastele lastele ja noortele lõimitud õppenõustamis- ja karjääriteenuseid ning korraldavad maakondade nõustamiskomisjonide tööd.

Innove juhatuse liikme Robert Lippini sõnul pakutakse hariduse tugiteenuseid Eestis lõimituna esmakordselt: “Fakt, et vastavatud keskustes on õppenõustamis- ja karjääriteenused ühe katuse alla toodud, teeb need kliendi jaoks paremini kättesaadavaks, tõstab kvaliteeti ja loob parema töökeskkonna. See omakorda motiveerib pädevamaid spetsialiste meiega liituma.  Just töötajad on need, kellest sõltub lastele ja noortele suunatud teenuste tase.“

Rajaleidja keskuste loomine on riigi panus Eesti laste ja noorte toetamise süsteemi. Loodud keskuste kaudu on õppenõustamis- ja karjääriteenused kättesaadavad kõigile Eesti lastele ja noortele, sõltumata sellest, kas nad elavad linnas või väikevallas. Õigel ajal kättesaadav  ja asjatundlik õppenõustamis- või karjääriabi võimaldab igal noorel oma eluvõimalusi paremini täide viia.

Innove on keskuste loomist ette valmistanud alla aasta. Ettevalmistustööd on tänaseks lõpetatud ja keskused kõigis maakondades abivajajatele avatud. Võrgustikus töötab täna kokku üle 160 ja aasta lõpuks juba rohkem kui 200 valdkonna spetsialisti. 

Täiendav info Rajaleidja keskuste kohta www.innove.ee ja www.rajaleidja.ee

Sihtasutus Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.

 

 Anneli Aab