Avaleht / Uudised

Konkurss kõigile üldhariduskoolidele

13.10.2014

SA Innove ootab üldhariduskoole osalema koolidevahelise koostöö arendamise konkursil „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“.

Konkursiga viiakse ellu algatuse Huvitav Kool põhimõtteid - kool on avatud keskkond, valikute ja otsustusvõimaluste pakkuja ning loov ja intellektuaalne pingutus. Konkursiga antakse pedagoogidele võimalus arendada oma professionaalsust koolitajana ja õppeprotsessi arendajana kooskõlas õpetaja 7. taseme kutsestandardiga (vt kutsestandardi punktid A 2.4.1. ja 2.4.2. ning B 2.4.).

Taotluste esitamise tähtaeg on 27.10.2014 kell 11:00.

Konkursiga toetatakse koolitustegevusi, mille käigus jagatakse häid praktikaid:

  • üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu kavandamise ja korraldamise edulugudest ja;
  • metoodiliste kogemuste jagamisest väljapoole kooli ning koolist väljapoole suunatud koostöö korraldamise kogemustest;
  • õpilaste ja õpetajate motivatsioonimehhanismide muutmisest;
  • kooli õppekorralduse nüüdisajastamisest.

Konkursi dokumendid ning osalemisinfo on leitav sihtasutuse Innove kodulehelt  
Programmi tutvustav info. Algatuse Huvitav Kool põhimõtted. 


Konkurss viiakse läbi ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014“ raames välja

Lisainformatsioon
Sisuline info: Elve Kukk, telefon 735 0691, e-post: elve.kukk@innove.ee
Konkursi korralduslik info: Martin Kadastik, telefon 735 0536, e-post: martin.kadastik@innove.ee