Avaleht / Uudised

2014/2015 aasta riigieksamitele tuleb registreeruda 20. jaanuariks

07.01.2015

Sel kevadel toimuvatele riigieksamitele tuleb kõigil gümnaasiumilõpetajatel registreeruda 20. jaanuariks Eksamite Infosüsteemi (EIS) kaudu. Koolid saavad EISis oma õpilaste registreerimise seisu jälgida ja kontrollida kuni 30. jaanuarini.

Sel õppeaastal tuleb gümnaasiumi lõpetamiseks sooritada järgmised eksamid: 

  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam,
  • matemaatika riigieksam,

  • võõrkeele riigieksam,
  • gümnaasiumi koolieksam,
  • õpilasuurimus või praktiline töö (välja arvatud kooli lõpetamisel eksternina).


Riigieksamitele registreerimine toimub EISis. EISi kasutusjuhendid on leitavad siit. 

Süsteemi saab siseneda ID-kaardiga. Kui õpilasel ID-kaarti ei ole, saab ta parooli kooli EISi administraatorilt. Esmalt registreerib õpilane end riigieksamitele ise, valides EISis eksamid, mida ta sooritama hakkab. Seda on võimalik teha kuni 20. jaanuarini. Kindlasti peab õpilane ise aga registreeruma rahvusvaheliselt tunnustatud saksa, vene või prantsuse keele eksamile.

Koolil on võimalik EISis jälgida registreerimise seisu ning kuni 30. jaanuarini 2015. a kontrollida, kas kõik õpilased on ennast riigieksamitele registreerinud, ning vajadusel õpilasi ja eksamivalikuid lisada (välja arvatud rahvusvahelised võõrkeeleeksamid).

Õpilane, kes ei ole end 20. jaanuariks registreerinud, 2015. a kevadel eksamit sooritada ei saa.

Lähemalt eksamite valimisest ja korraldusest saab lugeda siin.
Täiendavat infot 2014/2015. aasta riigieksamite ja rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite ülesehituse ja sisu kohta, samuti näidisülesanded on leitavad siit.Anneli Aab