Avaleht / Uudised

Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar

19.01.2015

Gümnaasiumiõpilased peavad hiljemalt homme, 20. jaanuaril langetama riigieksamite valikud. Samaks ajaks peavad oma valiku tegema ka varem lõpetanud, kutseõppeasutuste õpilased. Riigieksamitele registreerimine toimub eksamite infosüsteemis, kus koolid saavad oma õpilaste registreerimise seisu kontrollida 30. jaanuarini.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid. Lisaks riigieksamitele tuleb sooritada  gümnaasiumi koolieksam ja õpilasuurimus või praktiline töö (praktilist tööd ei pea tegema eksternina kooli lõpetamisel).

Võrreldes möödunud aastaga riigieksamite korralduses muutusi ei ole. Matemaatika riigieksami puhul peab õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel.

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Saab sooritada riigi koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1 või B2 tase. Teine võimalus on valida Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami, mille sooritamisel saab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Samuti saab õpilane vabastuse kohustuslikust võõrkeeleeksamist, kui ta on juba varem edukalt sooritanud riigieksamina tunnustatud rahvusvahelise võõrkeeleeksami vähemalt B1 tasemele. Sellisel juhul tuleb 20. jaanuariks esitada vastav tunnistus.

Riigieksamitele registreerimise tähtaeg eksamite infosüsteemis (https://eis.ekk.edu.ee/eis/) on 20. jaanuar, koolid saavad samas oma õpilaste registreerimise seisu jälgida ja kontrollida kuni 30. jaanuarini. Eksamitele on võimalik registreerida ka riigiportaali www.eesti.ee vahendusel.  

Selle aasta riigieksamid algavad  27. aprillil eesti keele eksamitega ning lõpevad 21. mail matemaatika eksamiga. Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse hiljemalt 19. juunil eksamite infosüsteemi ja riigiportaali www.eesti.ee kaudu. Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad ja alla laaditavad alates 20. juunist eksamite infosüsteemist või riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonnast.

Lisainfot 2014/2015 õppeaasta riigieksamite kohta leiab:  http://www.innove.ee/et/riigieksamidAnneli Aab