Avaleht / Uudised

Innove viib keelekümbluse õpetajad kogemusi koguma Ameerika Ühendriikidesse

30.01.2015

Sihtasutus Innove keelekümbluskeskus viib 1.-7. veebruarini kahesuunalise keelekümbluse lasteaiaõpetajad kogemusi ja praktikaid omandama Minnesota Ülikooli, Ameerika Ühendriikides. Õppereisi eesmärk on kahesuunalise keelekümbluse kui tulemusliku keeleõppe meetodi rakendamine eesti ja vene lasteaedades 2015/2016 õppeaastal. 

Õppereisile on kaasatud pilootprojektis osalevate lasteaedade meeskondade liikmed, kes on läbinud kahesuunalise keelekümbluse õpetajakoolituse eelnevad etapid. Kokku osaleb õppereisil 11 õpetajat.

Innove keelekümbluskeskuse juhataja Natalja Mjalitsina sõnul soovitakse tutvustada õpetajatele, kuidas kasutatakse keelekümbluse võimalusi mujal maailmas: „ Oleme väga huvitatud Minnesota Ülikooli keelekümblusuuringute tulemustest. Vaatleme õppetegevusi ja füüsilist õppekeskkonda pikaajaliste kogemustega kahesuunalist keelekümblust praktiseerivates Ameerika koolides ja lasteaedades. Just maailma praktikatega tutvudes saame Eestis üheskoos  kujundada sügisel alustavates rühmades sobiva ja toetava keskkonna, planeerida õpitegevusi ning tuua ühtlasi teadmised koju kätte ka oma kolleegidele.“

Õppereisi sihtkohaks valiti Minnesota Ülikooli ja sealsed kahesuunalise keelekümbluse lasteasutused. Seda eelkõige seetõttu, et Eestis pilootmeeskondi koolitasid septembris 2014 Tallinna Ülikoolis just Minnesota Ülikooli tunnustatud õppejõud-teadlased Diane Tedick ja Tara Fortune.

Eesti haridussüsteemi ja keelekümbluse rolli selles tutvustab ülikoolis toimuval kohtumisel Einar Värä Innove keelekümbluskeskusest. 

Õppereisil külastatakse lisaks Minnesota Ülikoolile ka kolme, kahesuunalise keelekümbluse meetodit pikka aega praktiseerivat kooli:

Kahesuunalise keelekümbluse programm pakub eesti ja vene kodukeelega lastele kakskeelset õppekeskkonda lasteaias, võimaldades neile õppimist ja arenemist mõlemas keeles ja kultuuriruumis. Esimesed lasteaia rühmad avatakse 2015/2016  õppeaastal Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kundas ja Tapal.

Sihtasutus Innove koordineerib kahesuunalise keelekümblusprogrammi ettevalmistust ja käivitamist, programmi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.  Õppereisi rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Ameerika Ühendriikide saatkond. 



Anneli Aab