Avaleht / Uudised

2015. a riigieksamitele on registreerunud 10 471 õpilast

06.02.2015

SA Innove poolt 2015. aastal läbiviidavatele riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10 471 eksamisooritajat, kellest 8216 on gümnaasiumiõpilased, 781 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1474 kutseõppeasutuste õpilased. Kokku tehakse 2015. aastal 26 446 eksamit. 

Sel õppeaastal õpilane gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid. Lisaks riigieksamitele tuleb gümnaasiumi lõpetamiseks sooritada koolieksam ja õpilasuurimus või praktiline töö. 

Eesti keele riigieksamile registreerus 7217 ja eesti keele teise keelena riigieksamile registreerus 2492 õpilast.

Matemaatika riigieksami puhul pidi õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel.  Matemaatika kitsa kursuse eksami valis 3743 ja laia kursuse eksami valis 4951 eksamisooritajat.

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Riigieksamina sai valida Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami, mille sooritamisel saab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Teiseks võib sooritada Innove koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-taseme keeleoskustunnistus. Samuti läheb eksamina arvesse varem sooritatud rahvusvaheline keeleeksam, kui see on tehtud vähemalt B1-tasemele.

Inglise keele eksami  valis 7487,  saksa keele erinevaid eksameid valis kokku 121,  vene keele võõrkeelena valis 327 ja prantsuse keele eksami sooritamise valis 87 eksaminandi.  412  õpilast esitas võõrkeele riigieksami asendamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami tunnistuse, millega loeti riigieksam sooritatuks.

2015. aasta riigieksamite valikul ja korralduses võrreldes eelmise aastaga muudatusi ei ole. Riigieksamid algavad  27. aprillil eesti keele eksamitega ning lõpevad 21. mail matemaatika eksamiga. Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse hiljemalt 19. juunil eksamite infosüsteemi ja riigiportaali www.eesti.ee kaudu. Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad ja alla laaditavad alates 20. juunist eksamite infosüsteemist või riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonnast.

Lisainfot 2014/2015 õppeaasta riigieksamite kohta leiab:  http://www.innove.ee/et/riigieksamidAnneli Aab