Avaleht / Uudised

Tallinna Euroopa Kool alustas õpilaste vastuvõttu 2015/2016 õppeaastaks

11.02.2015

Tallinna Euroopa Kool alustas õpilaste vastuvõttu 2015/2016 õppeaastaks ja ootab Eestis resideeriva rahvusvahelise kogukonna ja kogukonda kuuluvate eesti perede  lapsi oma kooliperega liituma. Vastuvõtt eel-, alg-, põhikooli ja gümnaasiumiastmesse kestab 15. märtsini.

2013. a augustis uksed avanud Tallinna Euroopa Kool pakub Eestis resideeruva rahvusvahelise kogukonna lastele kõrgetasemelist ja rahvusvaheliselt tunnustatud üldharidust. Huvi uue kooli vastu on suur ja see on peale edukat käivitamist jõudsalt kasvanud. Hetkel õpib koolis 120 õpilast ja kogu kooliperes on esindatud 40  rahvust.

Kvaliteetse ja tunnustatud rahvusvahelise üldhariduse kättesaadavus on oluliseks argumendiks kõrge kvalifikatsiooniga rahvusvahelise personali meelitamisel Eestisse, kuna siia elama asudes vajavad Euroopa Liidu teenistujad, väliseksperdid, diplomaadid jt ka toimivat ja mugavat teenusvõrku oma peredele. Üha suurenev vajadus rahvusvahelise hariduse järele on  ka kodumaale naasevatel eesti peredel, kelle lapsed on juba mõnes teises riigis hariduse omandamist alustanud ning kelle kohanemine Eesti koolis oleks õppekavade suure erinevuse tõttu keeruline.

Kooli direktori Olavi Otepalu sõnul kahe tegutsemisaasta jooksul lapsevanematelt kooli kohta palju positiivset tagasisidet saadud: „Kui lapsevanemad Eestisse kolivad ei soovi nad mitte ainult, et lapsed siin koolis käiks, vaid et neile pakutav haridus oleks tõeliselt heal tasemel. Oleme laste igakülgseks arendamiseks suutnud luua nii materiaalsed tingimused kui positiivse õhkkonna, kus väga suur tähtsus on kooli, õpilase ja kodu vahelise koostöö  väärtustamisel.“

Tallinna Euroopa koolis toimub õppetöö põhiliselt inglise, prantsuse ja saksa keeles. Lisaks sellele on suur rõhk muude võõrkeelte õppel. Õppetegevuse aluseks on Euroopa koolide õppekava, mille koostamisel on lähtutud kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt esitatud nõuetest. 2015/2016 õppeaastal avab kool Eesti mõistes kümnenda ehk EB õppekava järgi Secondary 5 klassi, mille õpilased  peaksid kooli esimese lennuna lõpueksamid sooritama 2018. aasta kevadel.

Dokumentide vastuvõtt 2015/2016 õppeaastaks toimub kuni 15. märtsini, teated õpilaste vastuvõtu kohta saadetakse vanematele aprillis. Täpsemat informatsiooni vastuvõtutingimuste kohta leiab Tallinna Euroopa Kooli kodulehelt www.est.edu.ee.

Tallinna Euroopa Kool asutati Sihtasutus Innove poolt ja on saanud ametliku akrediteeringu Euroopa koolide õppekaval baseeruva hariduse pakkumiseks. 26. augustil 2013 uksed avanud kool tegutseb värskelt renoveeritud ja lapsesõbralikus koolihoones Ülemiste Citys, aadressil Keevise 2.

 Anneli Aab