Avaleht / Uudised

Otsitakse riigieksamite välisvaatlejad Tallinna piirkonda

05.03.2015

Innove ootab soovijaid kandideerima riigieksamite välisvaatlejaks Tallinna piirkonnas.

Välisvaatlejaks kandideerimise tingimused on:

•             vähemalt keskhariduse omamine;

•             eesti keele oskus emakeelena või C1-tasemel;

•             valmisolek osaleda riigieksamitel välisvaatlejana perioodil 27.04.2015-21.05.2015. a;

•             soovitatav on eelnev töökogemus haridusvaldkonnas;

•             eelistatud on eelnev töökogemus välisvaatlejana;

•             välisvaatleja ei tohi olla seotud kooliga, kus välisvaatlust läbi viiakse selliselt, kus riigieksami sooritajate seas on vaatleja lähisugulane või esineb muu asjaolu, millega objektiivsuse võib seada kahtluse alla;

•             välisvaatleja ei tohi olla õpetaja vaadeldavas eksamiaines.

 

Soovist eksamil välisvaatlejana osaleda palume teada anda hiljemalt 31. märtsiks 2015. Selleks palume täita ankeet 


Vaatlejakoolitus toimub 14.04.2015 kell 15.00 Tallinnas, Ülemistel. Täpne koht antakse vaatlejaks valitutele eraldi teada ja sellel osalemine on kohustuslik.

Vaatlemistasu ühe eksami eest on 25 kuni 45 eurot, sõltuvalt eksami kestusest.

 

Lisainfo telefonil 7350566 või e-posti aadressil vaatleja@innove.ee