Avaleht / Uudised

Kogenud koolijuht – tule mentoriks!

17.03.2015

Innove kutsub ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuse direktoreid osalema mentorite arenguprogrammis. Oodatud on koolijuhid, kel on soov jagada oma kogemusi ja teadmisi algaja või alustava juhiga, olles noore juhi arengu toetamisel professionaalseks abiks.

Arenguprogrammi maht on 7 päeva (1- 2-päevaste sessioonidena), lisaks üks individuaalne coachingu sessioon.
Mentorite koolitus algab aprillis ja lõppeb augustis, koos käiakse Tallinnas. Koolitusrühma suurus on 15 inimest.

Programmi läbimise tulemusena tunnetavad tulevased mentorid oma rolli ning vastutust algajate ja/või alustavate koolijuhtide arengu suunamisel, valdavad peamisi juhendamistehnikaid ja oskavad neid läbi oma kogemuse eesmärkide saavutamisel toetada. Arenguprogrammi läbinu arendab nii enda kui mentee liidrioskusi; oskab luua head soodsat töökeskkonda ja usalduslikku suhet; oskab juhtida iseenda ja mentee sisemist motivatsiooni; valdab peamisi juhendamistehnikaid;  oskab tegevust jälgida ja anda konstruktiivset tagasisidet; on tõhus enesejuhtimises; näeb mentee tugevusi, edukohti ja oskab hoida tegevuste fookust.

Kandideerima oodatakse koolijuhte, kellel on:

  • magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
  • vähemalt 5-aastane haridusasutuse juhtimiskogemus;
  • põhjalikud teadmised hariduspoliitika üldistest eesmärkidest ja suundumustest nii Eesti kui rahvusvahelises kontekstis;
  • kogemus, motivatsioon, valmisolek koolitusel omandatut edastada, aidata menteel valmistuda juhirolliks.

Kandideerimiseks tuleb esita avaldus, CV ja motivatsioonikiri (miks mentorite arenguprogramm huvi pakub, millised on ootused ning milliseid väljakutseid näeb kandideerija mentorina (motivatsioonikirja pikkus üks A4)) ning soovituskirjad kahelt haridusasutuse juhilt.

Kandideerimise tähtaeg on 31. märts 2015.

Lisainfo: elve.kukk@innove.eeAnneli Aab