Avaleht / Uudised

PÜÜK 9 keskendub andekate laste arengule ja annete avastamisele

18.03.2015

Neljapäeval, 19. märtsil koguneb 150 õpetajat Tallinna Rocca al Mare kooli pedagoogide ühenduste ülesele koostööpäevale PÜÜK 9, mille teema on „Andekas laps“.

Iga laps on ainulaadne ja kordumatu. Meie kõrval võib olla peidetud andega lapsi, kellel pole olnud võimalust end proovile panna oma spetsiifilises andeväljas. Kui lastele ei anta võimalusi ennast arendada ja esineda vastavalt võimetele, kaotavad nad motivatsiooni ja huvi. Andekate laste võimete tase, erivõimed, iseloomujooned ja probleemid on väga erinevad. Just seetõttu vajavad andekad lapsed eriti individuaalset lähenemist.

Praktilise suunitlusega PÜÜK 9 annab teavet, kuidas lapse anded õigel hetkel ära tunda, neid suunata ja õpetada, kuidas õppeainete lõimingu kaudu luua tingimused andekuse arenguks.

PÜÜK 9 esinejad on füüsik ja Rakett 69 saatejuht Aigar Vaigu („Avameelselt andekusest“), teaduskeskuse AHHAA juhatuse liige Andres Juur („Hea töö tasu on veel tööd?!“), pedagoogikateadlane Jaana Vasama („Andekas laps Soome kooli argielus“).

Õpetajad saavad valida kolmeteistkümne töötoa vahel, mis kõik annavad praktilisi näpunäiteid õppeainete lõimimiseks ja laste annete toetamiseks.  Töötubasid juhivad tegevõpetajad. Töötubade teemad on näiteks „Draamaelementide kasutamine põhikooli ja gümnaasiumi LAK-õppe tundides“, „Nutiseadmete abil Marie Underit otsimas“, „Teaduslik muusika“, „Inimeseõpetuse lõiming teiste ainetega uurimusliku õppe kaudu“ jpm.

Rocca al Mare kooli fuajees tutvustavad terve päeva jooksul oma tegevusi aineühendused, üleval on infostendid, jagatakse ja tutvustakse info- ning õppematerjale.

Lisaks konkreetsele teemale on PÜÜKidel alati ka teine eesmärk: anda infot aktiivselt tegutsevatest pedagoogide ühendustest, suurendada pedagoogide ühenduste vahelist ühtekuuluvustunnet, tutvustada õppimist toetavaid võimalusi (metoodika, juhendid, tarkvara, veebilahendused jm), mille kasutamine õppetöös motiveerib õpetajaid lähenema igale lapsele individuaalselt.

PÜÜKide varasemad teemad on olnud hindamine ja hindamismudelid, loovuse äratamine õpilases ja õpetajas, ettevõtlikkus, uurimuslik õpe, tutvumine kutseõppe võimalustega, koostöö koolis ja juhtkonna roll kooli arengus, innovaatilised õpetajad ja ideed jm.

Pedagoogide ühenduste ülesed koostööpäevad toetavad uue riikliku õppekava rakendumist koolides.

PÜÜKide toimumist toetab Innove ESFi programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“kaudu.

 

 

 

 Anneli Aab