Avaleht / Uudised

Ootame koole ja lasteaedu keelekümblusprogrammi

19.03.2015

Innove keelekümbluskeskus kuulutab välja taotluste vastuvõtu liitumiseks keelekümblusprogrammiga:

- lasteaias (osaline või täielik mudel) ja 
- põhikoolis (varane või hiline mudel). 

Liitunud asutuste õpetajad ja juhtkond saavad võimaluse ühineda keelekümblusprogrammi võrgustikuga, osaleda programmi koolitustel ja seminaridel, arendada oma professionaalsust ning kujundada õppeasutuses keelekümbluseks sobivat õppekeskkonda. 
Programmiga liitumisõiguse saavad asutused, mis vastavad liitumiskriteeriumitele.

Taotluste (vabas vormis kiri liitumissooviga) esitamise tähtaeg on 25.03.2014 kell 17.00.
Vormikohaselt täidetud liitumisdokumentide esitamise tähtaeg on 30.aprill 2015.

Dokumendid programmiga liitumiseks asuvad keelekümbluskeskuse kodulehel http://kke.innove.ee/liitumine
 

Lisainformatsioon:

Svetlana Belova, telefon 735 0644, e-post: svetlana.belova@innove.ee;
Ave Härsing, telefon 735 0641, e-post: ave.harsing@innove.ee;
Natalja Mjalitsina, telefon 735 0711, e-post: natalja.mjalitsina@innove.ee 

 

  Anneli Aab