Avaleht / Uudised

Koolide huvi e-tasemetööde vastu on suur

19.05.2015

Sel aastal on Eesti koolidel võimalik teha 6. klasside tasemetöid ka digitaalselt ning huvi e-tasemetööde vastu on suur. Maikuu jooksul sooritati üle 3700 e-tasemetöö ja homme, 20. mail toimuvale viimasele e-tasemetööle on registreerunud üle 1500 õpilase. Elektrooniliste testide arendamist jätkatakse aasta-aastalt üha suurenevas mahus.

Katrin Raud Audentese Erakoolist ütles, et õpilastel oli eesti keele e-tasemetööd teha mugav: „Tehnika toimis ja töö jooksis kenasti. Hirm e-tasemetöö ees oli asjatu,“ sõnas Katrin Raud.

Innove testide ja uuringute keskuse juhataja Aimi Püüa sõnul kinnitab praegune tagasiside, et koolid saavad e-testidega hästi hakkama ning aasta-aastalt liigume ka hariduses üha enam e-vahendite kasutamise suunas. „Võrreldes paberil tehtavate tasemetöödega nõuab e-testide läbiviimine koolidelt ja õpetajatelt kindlasti rohkem paindlikkust, kaasaegset arvutiklassi ja digipädevusi. Samas kogume tagasisidet ka e-testide kohta uurides lisaks aineteadmistele ka õpilaste motivatsiooni lahendada ülesandeid elektrooniliselt ja seda, kas e-ülesanded mõõdavad õpitud pädevusi kuidagi teisiti kui paberülesanded,“ rääkis Püüa.

Elektrooniliste testide läbiviimiseks kasutab Innove eksamite infosüsteemi (EIS).
2015. aastal teevad 6. klasside õpilased tasemetöid järgmistes ainetes:
• eesti keeles või eesti keeles teise keelena;
• matemaatikas;
• kolmandas õppeaines.

Nii tavapäraste tasemetööde kui ka uute katsetööde eesmärk on anda õpilastele, õpetajatele ja koolikogukonnale tagasisidet, millised on saavutatud oskused ja valmisolek neid kasutada. Samuti on eesmärk koguda infot õppeainete kohta – kas ja milliseid arendusi vajab õppekava, õppevara ja õpetajakoolitus.

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamise osakonna peaeksperdi Pille Kõivu sõnul on väga oluline, et tasemetöödeks ei hakataks eraldi õppima ning koolid ei kasutaks neid hinnete panemiseks. „Tasemetööde eesmärk on anda ka lapsevanematele analüütiline ja sisuline läbilõige õpetatust ning meie soovitus koolidele on tasemetöid mitte numbriliselt hinnata ega hakata lapsi tasemetööks kuidagi eraldi õpetama. See tekitab ebavajalikku stressi nii lastes kui ka koolis,“ rõhutas Kõiv.

Kokkuleppel Sihtasutusega Innove on ajakirjanikel võimalik tutvuda e-tasemetööde ja eksamite infosüsteemiga ka personaalselt.
Anneli Aab