Avaleht / Uudised

Omavalitsused plaanivad Euroopa Sotsiaalfondi toel luua 613 uut lapsehoiukohta

02.09.2015

31. augustil sulgus Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele". Innovesse esitati 24 projektitaotlust, milles sooviti kokku toetust üle 4,2 miljoni euro. Juurde plaanitakse luua 613 uut lapsehoiukohta üle Eesti.

Kohalikud omavalitsused said taotlusi esitada lasteaia- või lapsehoiukohtade loomiseks. Uued lapsehoiukohad peavad aitama eelkõige lapsevanematel tööle naasta või tööl käimist jätkata ning lühendama kohalike omavalitsuste lasteaiajärjekordi. Omavalitsused võivad projektide raames lapsehoiuteenuse osutamist või alushariduse andmist korraldada ise või hankida vastavad teenused erasektorist. Esitatud 24 projektist plaanib teenust sisse ostma hakata 5 omavalitsust. Taotlusi esitasid 23 eri omavalitsust, üks omavalitsus esitas 2 projekti. Taotluse esitajate arvu poolest oli aktiivseim Harjumaa.

SA Innove struktuuritoetuste agentuuri tööelu keskuse juhataja Ülle Luide sõnul oli taotluste esitamise aktiivsus veidi tagasihoidlik, kuid siiski need omavalitsused, kellel lasteaia kohti nappis, kasutasid taotlemise võimalust. „Heameel on, et projektide hulgas on ka 5 sellist, milles planeeritakse pakkuda eriilmelisi lapsehoiukohti. Need on erivajadustega lastele sobivad hoiuvõimalused või ka ebastandardsetel aegadel töötavad hoiukohad, näiteks õhtu, öö- ja nädalavahetuse hoiud, mis lapsevanematele, kes ei tööta tavapärastel kellaaegadel, on suureks abiks,“ tõdeb Luide.

SA Innove vaatab esitatud projektitaotlused läbi ning kui need on määruse tingimustele vastavad, siis on võimalik need ka kõik rahastada. Kokku sooviti projektides toetust üle 4,2 miljoni euro ja taotlusvooru maht on üle 4,8 miljoni euro.

Toetuse saajad selguvad hiljemalt novembris.


Täiendavat teavet meetme kohta leiab SA Innove ja Sotsiaalministeeriumi kodulehtedelt.


Lisainfo:
Mari Annus
mari.annus@innove.ee
Tel. 735 0534, 52 76159