Avaleht / Uudised

Konverents „Loov- ja uurimistööde kaudu huvitava koolini“

02.10.2015

Kas teie kooli õpilased on koostanud mõne suurepärase loov- või uurimistöö? Kas teie kooli õpetajad on tööde juhendamise kaudu võtnud kasutusele uusi metoodikaid ja teinud koostööd kolleegide ning kogukonnaga? Kas teie koolis koostatakse loov- ja uurimistöid paljudes eri ainevaldkondades?

Riiklikest õppekavadest tulenev nõue loovtööde tegemiseks pakub suurepärase võimaluse õppimise ja õpetamise huvitavamaks muutmiseks. Loov lähenemine erinevatele õppeainetele on kahtlemata toonud uudsust õppetöösse, arendanud ja avanud õpilaste uurijapotentsiaali, loomingulisi võimeid ning koostööoskusi.

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus Huvitav Kool ja SA Innove ootavad teid konverentsile, mille keskmes on loov- ja uurimistööde läbiviimine põhikoolis ja gümnaasiumis.

PÕHIKOOL
Kutsume teid jagama oma kooli kogemusi ja näiteid sellest, kuidas viiakse teie koolis läbi III kooliastme loovtöid. Kui teil on kõnekaid näiteid loovtööde koostamisest ka nooremates kooliastmetes, on needki teretulnud.
Ootame lühitutvustusi selle kohta, kuidas saavad õpilased valida endale loovtööde teemad, kuidas on kooli tasandil toimunud loovtööde läbiviimise juhendi väljatöötamine ja protsessi koordineerimine, õpetajate omavaheline koostöö ning ainete vaheline lõiming, õpilaste juhendamine ja tööde hindamine, kooliväliste juhendajate kaasamine.

GÜMNAASIUM

Kutsume teid jagama oma kogemusi ja näiteid selle kohta, kuidas olete oma koolis korraldanud gümnaasiumiastme uurimis- ja praktiliste tööde läbiviimise. Ootame lühitutvustusi sellest, kuidas toimub teie koolis protsessi koordineerimine, õpetajate koostöö ja ainete vahelise lõimingu rakendamine, tööde juhendamine, retsenseerimine ja hindamine, tööde kaitsmine ning kooliväliste juhendajate kaasamine.

Ootame teie praktilise kogemuse lühitutvustusi 23. oktoobriks. Tutvustused esitanud koolidel on võimalus üles astuda konverentsil „Loov- ja uurimistööde kaudu huvitava koolini“, mis toimub 15. detsembril 2015 Tartus. Samuti soovime koolide näiteid kasutada erinevatele kooliastmetele mõeldud loov-, uurimis- ja praktiliste tööde juhendmaterjalide koostamisel.

Lühitutvustus oma kooli kogemusest palume saata 23. oktoobriks aadressile inge.raudsepp@innove.ee. Hiljemalt 10. novembriks anname teada, kas teie esitlus on valitud konverentsi ettekannete hulka.


Lisainfot jagab Inge Raudsepp, tel 735 0637, e-post: inge.raudsepp@innove.ee