Avaleht / Uudised

Karjääriõpet väärtustatakse Eesti koolides järjest enam

23.10.2012

Järjest suureneb nende koolide arv, kes püüavad oma õpilasi parimal moel toetada teadlike haridus- ja töövalikute tegemisel. 

Sihtasutus Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus laiendas karjääriõpet edendavate koolide koostöövõrgustikku. Oktoobri alguses toimus konkurss, mille käigus valiti välja 30 kooli.

Koostöövõrgustikus osalus võimaldab koolidel saada osa üksteise tegemistest ja edusammudest seoses õpilaste karjääri planeerimist toetavate tegevustega. Koostööseminaridel keskendutakse erinevatele töölõikudele karjääriõppe korraldamisel, tulenevalt karjääriõppe oodatavatest õpitulemustest, õppesisu rõhuasetustest, õpilaste erinevatest vajadustest jms. Üheskoos otsitakse vastuseid erinevatele küsimustele, näiteks: millised on tõhusad ja tulemuslikud õppemeetodid karjääriõppes; kuidas saavutada läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisel häid tulemusi; miks on äärmiselt oluline õpetajate omavaheline koostöö; mida õpilased oma kooli karjääriõppest arvavad  jne.

Senini on karjääriõppe edendamisel Sa Innove partneriteks olnud pilootkoolid (kokku 52 üldhariduskooli Eesti erinevatest piirkondadest), kelle roll nüüd edasi areneb. Pilootkoolid suunavad järjest enam oma tegevuse ülejäänud Eesti koolide toetamisele, just eelkirjeldatud koostöövõrgustiku kaudu.

Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programm „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” raames.

 

Täiendav informatsioon:

Mare Lehtsalu
Tel: 7350 689
mare.lehtsalu@innove.ee
Karjääriõppe juhtivspetsialist

Tiina Trampärk
Tel. 7350 68
tiina.trampark@innove.ee
Karjääriõppe spetsialist