Avaleht / Uudised

10 aastat koostööd Gruusiaga kutsehariduse arendamisel

10.10.2015

6.–7. oktoobril toimus Gruusias Tbilisis Sihtasutuse Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel konverents ja haridusfestival „Kutseharidus on sinu võimalus”. Konverentsil anti ülevaade pikaaegse koostöö tulemustest Eesti ja Gruusia haridusministeeriumide, Innove ning kahe riigi 16 kutsekooli vahel. Nagu sündmuse pealkiri „Kutseharidus on Sinu võimalus” ütleb, tutvustasid haridusfestivalil ennast kutsekoolid ja näidati kutseharidust kui üht võrdväärset karjäärivõimalust.


Konverentsi materjalid

- Projekti tutvustav video.
- Vaata ürituse fotosid Innove Facebookist. 
- Konverentsi ettekanded:
10 years of cooperation-what has been achieved
Vocational Education in Estonia
New project 2015-2017

 
Taustainfo

Gruusia kutsehariduse arengule on Eesti kaasa aidanud pea 10 aastat. Selle aja jooksul on läbi viidud kolm erinevat projekti, mille eesmärgiks on Gruusia kutsehariduse reformimise toetamine jagades Eesti kutsehariduse kogemust. Mõlema riigi ministeeriumid on tähelepanu pööranud olulistele reformimise aspektidele nagu õigusraamistik ja finantseerimismudelid. Samuti on kaasatud senisest enam tööandjaid, kes toetavad reformide rakendamist kutsehariduses.

Tänaseks on omavahel kogemusi vahetanud ja koostööpartnerid olnud kaheksa Gruusia ja kaheksa Eesti kutseõppeasutust. Partnerite koostöö on aidanud kohalikul tasandil ellu viia valitsuse poliitikaid.

Mida on 10 aastaga tehtud?

Kutsekooli juhtimise arendamine kvaliteedijuhtimise aspektist.
Tegevus on suunatud koolidirektoritele ja koolide juhtkondadele. Eesti projektipartnerid toetasid Gruusia kutseõppeasutusi kooli sisehindamise raportite ja arenguplaanide koostamisel, näiteks kuidas hinnata töötajaid ja keskkonda, kuidas koguda ja kasutada statistikat, kuidas monitoorida ja hinnata rakendamise protsesse.

Õppekava arendamine vastavalt tööturu vajadustele.
Eesti ja Gruusia õpetajad on välja töötanud 20 õpiväljundit, mis baseeruvad õppekaval või moodulitel, sisaldades uusi teadmisi ja õpetamise praktikaid ning tehnoloogiaid.

Uue õppekava rakendamine nõuab uusi oskusi ja teadmisi ka õpetajatelt.
Projekti raames koolitati õpetajaid didaktika ning andragoogika aspektidest ja hindamistehnikate vallas. Erinevatel koolitustel osales kokku 60 Gruusia õpetajat ja 32 õpetajat käisid Eesti kutsekoolides stažeerimas.

Projekt on aidanud edendada partnerlust, et luua hea koostöövõrgustik.
Lisaks väljakujunenud professionaalsele partnerlusele Eesti ja Gruusia koolide juhtkonna ning õpetajate vahel on projekt andnud Gruusia koolidele võimaluse arendada koostööd ja kaasata senisest enam Gruusia ettevõtjaid.

Kutseharidus on sinu võimalus.
Projektis jagati ka Eesti kogemusi kutsehariduse populariseerimisest. Nii tutvustati sündmusi, mida Eestis kutsehariduse vallas organiseeritakse või millest kutseõppurite osavõttu koordineeritakse, nt WorldSkills, EuroSkills ja Eesti kutsehariduse suursündmus Noor Meister. Gruusia partneritel oli võimalus külastada ja õppida suursündmuse Noor Meister korraldust nii Innovelt kui ka kutsekoolidelt.

Projekti on toetanud Eesti Välisministeerium.