Avaleht / Uudised

Sotsiaalfondi toel luuakse 604 uut lapsehoiukohta üle Eesti

12.10.2015

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorust „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" saavad toetust kõik Innovesse esitatud 24 projektitaotlust kogusummas üle 4,3 miljoni euro. Juurde plaanitakse luua 604 uut lapsehoiukohta.

Kohalikud omavalitsused said 29. juunist kuni 31. augustini Innovesse esitada projektitaotlusi lasteaia- või lapsehoiukohtade loomiseks. Uued lapsehoiukohad aitavad eelkõige lapsevanematel tööle naasta või tööl käimist jätkata ning lühendavad kohalike omavalitsuste lasteaiajärjekordi. Enamus omavalitsusi hakkavad projektide raames korraldama lapsehoiuteenuse osutamist või alushariduse andmist ise, viis omavalitsust hangib teenused erasektorist. 24st projektist on toetuse saajad 23st eri omavalitsust, üks omavalitsus esitas kaks projekti. Enim toetuse saajaid on Harjumaalt.

SA Innove struktuuritoetuste agentuuri tööelu keskuse juhataja Ülle Luide sõnul esitati küll oodatust pisut vähem taotlusi, kuid esitatud projektitaotlused olid kõik asjakohased ja tegevused läbimõelduid ning seetõttu said ka kõik taotlused rahastatud. „Enim luuakse juurde tavapäraseid lapsehoiukohti, kuid heameel on, et kuues omavalitsuses kavandatakse luua ka eriilmelisi rühmi. Need on sobivad hoiuvõimalused erivajadustega lastele või ka ebastandardsetel aegadel töötavad hoiukohad, näiteks õhtu, öö- ja nädalavahetuse hoiud, mis lapsevanematele, kes ei tööta tavapärastel kellaaegadel, on suureks abiks,“ tõdeb Luide.

Toetuse saajate nimekiri koos projektide nimedega ning toetussummadega on leitav Innove kodulehelt.

Täiendavat teavet meetme kohta leiab SA Innove ja Sotsiaalministeeriumi kodulehtedelt.

Lisainfo:
Mari Annus
mari.annus@innove.ee
tel. 735 0534, 52 76159