Avaleht / Uudised

Euroopa Sotsiaalfondi avatud taotlusvoor tööelu valdkonnas

31.05.2016

Alates 1. detsembrist saab Innovest toetust taotleda Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töölesaamist toetavad teenused" avatud taotlusvoorust.

Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" meetme „Töölesaamist toetavad teenused" toetuse andmise eesmärgiks on soodustada 16–29-aastaste noorte või pikka aega tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist. Toetatakse teenuste osutamist lähtuvalt sihtrühma tööle asumise takistustest. Toetuse andmise tulemusel on tööle rakendunud vähemalt 30% projektides osalenutest.

Taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate:

1) esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks - taotlusvoor on avatud 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020; taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot.

Loe täpsemalt