Avaleht / Uudised

Keelekümblusprogrammi traditsiooniline aastakonverents saab avalöögi 22. oktoobril

21.10.2015

Inimtegevus kogu ulatuses ja sügavuses on võimalik ainult tänu keele olemasolule. Konverentsiga "Keelepädevus aineõppes" tähtstakse keeleaspekti olulisust ning tähendust ainetunnis ja aineõpetaja töös.

Konverentsil tutvustatakse ainekeele õpetamise ning selle planeerimise praktikaid, mitmekeelse õppekavaga koolidelahendusi Soomes ja Kasahstanis, mitmekeelsuse arenguiseärasusi ja Eesti koolide ning lasteaedade kogemusi sellest, kuidas aineõpe toetab keeleoskuse kujunemist ja keeletund aineõppes toimuvat.Tunnustatakse Eesti keelekümblusprogrammiga seotud inimesi ja asutusi.

Konverentsi päevakava ja lisainfo 

Konverentsi auditooriumiks on keelekümblusprogrammiga liitunud koolide ja lasteaedade juhid ja õpetajad, haridustöötajad, mitmed keelekümbluskeskuse partnerid ning ülikoolide esindajad.

Innove keelekümbluskeskus korraldab keelekümbluskonverentsi juba 15. korda. Konverentside korraldamine sai alguse 2001. aastal sooviga luua ettekannete ja aruteluga alus keelekümblusvõrgustiku liikmete meie-tunde kujunemisele, jagada keelekümblusprogrammi edulugusid ja rahvusvahelisi kogemusi, tutvustada programmi uuringute tulemusi ja tugevdada võrgustikku. Aastakonverentsil vaadatakse tagasi tehtule ja seatakse uusi sihte.