Avaleht / Uudised

Hindamisekspertide konkurss

23.10.2015

SA Innove kuulutab välja konkursi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" meetme „Töölesaamist toetavad teenused" avatud taotlusvooru raames esitatud 

PROJEKTITAOTLUSTE HINDAJATE leidmiseks.

Ekspertvaldkonnaks on tööturule juurdepääsu parandamine.

Hinnatavad projektitaotlused on suunatud:
1) esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmisele ja tööle aitamisele;
2) pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmisele ning tööle aitamisele.

Loe täpsemalt ja kandideeri