Avaleht / Uudised

Tartus toimub loov- ja uurimistööde konverents

09.12.2015

SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldusel toimub 15. detsembril Tartus Dorpati konverentsikeskuses loov- ja uurimistööde konverents.

Kas teie kooli õpilased on koostanud mõne suurepärase loov- või uurimistöö? Kas teie kooli õpetajad on tööde juhendamise kaudu võtnud kasutusele uusi metoodikaid ja teinud koostööd kolleegide ning kogukonnaga? Kas teie koolis koostatakse loov- ja uurimistöid paljudes eri ainevaldkondades?

Need küsimused on tähelepanu keskmes 15. detsembril 2015 toimuval konverentsil Tartus Dorpati konverentsikeskuses.

Konverentsi ettekanded on jagatud kolme plokki. Esimeses ja teises plokis avatakse uurimis- ja praktiliste tööde kogemus üldisemal tasandil, kolmandas esitlevad oma kogemust paljude koolide õpetajad – kokku on esinejaid 21.

Pärast konverentsi koondame ettekanded õppekava veebi, kus saab erinevate kooliastmete loov-, uurimis- ja praktiliste tööde kogemusega tutvuda ka edaspidi.

Kindlasti pakub riiklikest õppekavadest tulenev nõue loovtööde tegemiseks hea võimaluse õppimise ja õpetamise huvitavamaks muutmiseks. Loov lähenemine erinevatele õppeainetele on toonud uudsust õppetöösse, arendanud ja avanud õpilaste uurijapotentsiaali, loomingulisi võimeid ning koostööoskusi.

Konverentsi kava  

Lisainfo: Inge Raudsepp