Avaleht / Uudised

Avatud on sotsiaalfondi taotlusvoor väikeettevõtetele

01.11.2013

Avatud on väiksematele äriühingutele ja FIEdele suunatud taotlusvoor Euroopa Sotsiaalfondi meetmes "Tööelu kvaliteedi parandamine".

Toetatakse ettevõttes riskianalüüsi läbiviimist, mis sisaldab töökeskkonna ohutegurite (nt. müra, vibratsioon, tolm) parameetrite mõõtmist, lisaks on võimalik suunata töötajaid projekti raames ka vajadusel tervisekontrolli. Seni on toetust antud 45 väikeettevõttele üle Eesti.

SA Innove struktuuritoetuste keskuse tööelu üksuse juhi Ülle Luide sõnul on meetme põhirõhk suunatud peamiselt keerukamate ohutegurite parameetrite mõõtmisele nagu kemikaalid ja hallitusseened siseruumides, müra, vibratsioon, tolm. „Meetme pikaajaliseks mõjuks peaks olema töötajate tööga seotud tervisekahjude vähenemine tööõnnetuste ja kutsehaiguste näol,” tõdeb Luide.

Innovesse on projektitaotlused oodatud kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 2014. aasta 30. septembrini. Projektitaotlusi võivad esitada kõik kuni 49 töötajaga Eesti äriregistris registreeritud äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad. Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 500 eurot ning maksimaalselt 10 000 eurot. Taotleja peab omalt poolt panustama vähemalt 30 % omafinantseeringut. Projekti kestus võib olla kuni 9 kuud.


Taotlusdokumentatsioon ja täiendav info on kättesaadav Innove koduleheküljelt:

http://www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor

Toetuse saajad on leitavad samuti Innove kodulehelt:
http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud/projektid


Lisainfo:

Mari Annus
SA Innove kommunikatsioonijuht

mari.annus@innove.ee

Tel: 7350 534, 52 76159