Avaleht / Uudised

33 projekti plaanib hakata sotsiaalfondi toel pikaaegseid töötuid tööturule tooma

14.01.2016

11. jaanuaril sulgus Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töölesaamist toetavad teenused“ taotlusvoor, kuhu sai esitada pikka aega tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist toetavaid projektitaotlusi. Kokku esitati SA Innovesse 33 taotlust kogusummas üle 7,9 miljoni euro. Välja on võimalik jagada 5 430 341 eurot toetusraha.

Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks. Voor oli  avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016. Projektitaotlusi esitasid Innovesse erinevad MTÜd, OÜd, ASid, kõrgkoolid, kohalikud omavalitsused ja sihtasutused. Soovitud toetussummad ühe projekti kohta jäid 50 100 eurot ja 399 524 euro vahele.

Innove strutuuritoetuste agentuuri tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul on laekunud taotluste arv ootuspärane. Esitatud projektitaotlustes on enamasti arvestatud nii sihtgrupi vajadusi kui ka piirkondlikku olukorda ja tööturu võimalusi. Sihtgrupi raskust arvestades on mitmed projektid planeerinud koostöö Töötukassa osakondadega, mis jätab selle osa pikaajaliste töötute hulgast, kes ei ole ennast Töötukassas arvele võtnud, kaasamise kesisemaks. Planeeritavad tegevused on suunatud sihtgrupi tööturule sisenemise või naasmise ettevalmistavaks etapiks. Hea meel on tõdeda, et projektides soovitakse teha koostööd Töötukassa ja Rajaleidja keskuste karjäärinõustajatega.

Peale Innove struktuuritoetuste agentuuri poolt tehtavat taotluste tehnilist kontrolli hakkavad taotlusi hindama eksperdid. Ekspertide hinnangute alusel moodustatakse pingerida. Toetuse saajad selguvad hiljemalt aprillis.

Sama meetme teise tegevusse -  esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks – saab endiselt taotlusi esitada. Voor on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni; taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot.
Täiendavat teavet taotlusvooru kohta leiab Innove kodulehelt.