Avaleht / Uudised

Kõik Innove poolt läbiviidavad kodakondsuseksamid on elektroonsed

05.02.2016

Alates 2016. aastast on SA Innove poolt läbiviidavad Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamid elektroonilised. Elektroonilist eksamit saab sooritada Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Narvas.

 

Innove testide keskuse juhataja Rain Sanniku sõnul on lisaks  Tallinnale tänaseks loodud elektroonse testi tegemise võimalus ka Tartu, Jõhvi ja Narva inimestele: „ Elektrooniline eksam toimub Innove kohapealses eksamipunktis. Suurim lisaväärtus eksaminandile on see, et kohe peale eksami lõpetamist saab eksamitegija teada oma punktisumma ehk info eksami tulemuse kohta. Elektrooniline tunnistus vormistatakse paari tööpäeva jooksul peale eksami toimumist.“


Eksamitestis on 24 eestikeelset valikvastustega küsimust. Eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on õigesti vastanud vähemalt 18 küsimusele. Eksam kestab 45 minutit ja selle ajal on võimalik kasutada eksamiruumis olevaid Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eestikeelset teksti ning sõnaraamatut.  


2015. aastal  sooritas Eestis põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamit ligikaudu viissada inimest. Eksamid toimuvad kaks korda kuus Tallinnas ning  kord kuus Tartus, Jõhvis ning Narvas. 

 

Täiendav info kodakondsuseeksamite kohta on leitav: http://www.innove.ee/et/kodakondsus

Eksami näidisküsimustega saab tutvuda: http://www.innove.ee/et/kodakondsus/elektrooniline-eksam