Avaleht / Uudised

Õpetajate ja koolijuhtide ühenduste liikmete õppepäev

02.03.2016

SA Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Õpetajate Ühenduste Koostöökoja korraldusel toimub 24. märtsil Tallinna Teeninduskoolis õppepäev. Fookuses on kaasav haridus ja sellega seotud parimate praktikate jagamine

Õppepäeva eesmärk on mõtestada ja tähtsustada kaasavat haridust muutunud õpikäsituse kontekstis ning suurendada teadmisi kaasavast haridusest ja hariduslikest erivajadustest ning luua eeldusi nende teadmiste ja oskuste paremaks kasutamiseks õppeprotsessides.


Õppepäevale on oodatud õpetajate ja koolijuhtide ühenduste liikmed (alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad ning koolijuhid).

Lisainfo ning registreerimine