Avaleht / Uudised

Huvi õpetajatele täiendusõpet pakkuda on suur

07.03.2016

Meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ õpetajate täiendusõppe avatud taotlusvoorus esitati Innovesse 87 projektitaotlust 41 taotlejalt. Taotletava toetuse maht on kokku enam kui 560 000 eurot. Välja on võimalik jagada 150 000 eurot Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusraha.

Taotlusvoorus toetatakse projekte, mis käsitlevad kodanikualgatust ja ettevõtlikkust, elukestvat õpet ja karjääri planeerimist, hariduslike erivajadustega õppurite toetamist ning õpetajate liidrioskusi ja andragoogilist pädevust. Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskuse juhataja Maarja Parve sõnul joonistuvad enim taotletud teemadena esialgsel hinnangul välja õpetaja kui liider ning täiskasvanute õpetajale suunatud täienduskoolitus. „Peale taotluste tehnilist kontrolli ja eksperthinnanguid selgub, millistele valdkondade projektid enim toetust saavad, toetuse saajad on selged maikuus,“ selgitab Parve.

Õpetajate täiendusõppe taotlusvoor oli avatud 27. jaanuarist 2. märtsini ning projektitaotlusi said esitada kõrgkoolid, mittetulundusühingud ja eraõiguslikud juriidilised isikud. Ühele projektile antakse toetust kuni 8000 eurot.
Lisaks on SAs Innove menetluses sama meetme tegevuste „Õpetajate baaskoolitused“ ja „Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis“ projektitaotlused Tallinna Ülikoolilt ja Tartu Ülikoolilt. Nende tegevuste osas selguvad vooru tulemused aprilli lõpuks, välja jagatava toetuse maksimaalne maht on kokku 3 360 750 eurot.

Täiendavat infot taotlusvooru kohta leiab Innove kodulehelt.

SA Innove on üld- ja kutsehariduse ning hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.