Avaleht / Uudised

Innove otsib 2016. a riigieksamite välisvaatlejaid

16.03.2016

Innove ootab kogemustega välisvaatlejaid abiks riigieksamite läbiviimisel. Otsime ka uusi soovijaid kandideerima riigieksamite välisvaatlejaks Tallinna piirkonnas. 

Kogemustega väilsvaatlejaid ootame osalema eksamieelsel infopäeval.
Infopäevad toimuvad: 04.04.2016 kell 14.00; 11.04.2016 kell 10.00
Tallinnas, SA Innove ruumides, Lõõtsa tn 4.
Palume registreerida infopäevale hiljemalt 31. märtsiks 2016 SIIN. 

Uusi soovijaid ootame kandideerima riigieksamite välisvaatlejaks Tallinna piirkonnas.

Välisvaatlejaks kandideerimise tingimused on:

• vähemalt keskhariduse omamine;
• eesti keele oskus emakeelena või C1-tasemel;
• valmisolek osaleda riigieksamitel välisvaatlejana perioodil
11.04.2016-3.06.2016;
• soovitatav on eelnev töökogemus haridusvaldkonnas;
• välisvaatleja ei tohi olla seotud kooliga, kus välisvaatlust läbi viiakse selliselt, kus riigieksami sooritajate seas on vaatleja lähisugulane või esineb muu asjaolu, millega objektiivsuse võib seada kahtluse alla;
• välisvaatleja ei tohi olla õpetaja vaadeldavas eksamiaines.

Eelnevalt palume täita ankeet ja registreerida ennast koolitusele hiljemalt 30. märtsiks 2016 SIIN 

Vaatlejakoolitus uutele soovijatele toimub: 04.04.2016 kell 10.00 või 11.04.2016 kell 14.00
Tallinnas, SA Innove ruumides, Lõõtsa tn 4


Vaatlemistasu ühe eksami eest on 25 kuni 45 eurot, sõltuvalt eksami kestusest. 

Lisainfo:

telefonil 7350565 või e-posti aadressil vaatleja@innove.ee