Avaleht / Uudised

Rahvusvaheline kogemus kinnitab ettevõtjate jõulise panuse tähtsust õpipoisiõppes

08.04.2016

Täna, 8. aprillil toimuval konverentsil “Õpipoisiõpe — õng või kala?” pööratakse tähelepanu nii välispartnerite kogemusele õpipoisiõppe korraldamisel kui ka sidusgruppide koostöö hetkeseisu analüüsile. Õpipoisiõppe arendamisele mõtleb konverentsil kaasa üle 100 tööandja ja kutseõppeasutuse esindaja.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul aitab õpipoisiõppe juurutamine kaasa ettevõtjatele üha suuremaks probleemiks olevale tööjõupuuduse vähenemisele, annab õpipoisiõppe läbinud töötajatele kindlustunde ja parema positsiooni tööjõuturul ning suunab ettevõtted ja kutseõppeasutused tihedamale koostööle. 

“Täna on õpipoisiõpe rohkem suurte tööandjate pärusmaa. Kuid selleks, et õpipoisiõpe jõuaks nii-öelda massidesse, peavad sellega kaasa tulema ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle võimekused ja oskused on juba väga erinevad. Seepärast ei saa õpipoisiõpe olla peamiselt tööandjate mure, vaid vajalik on riigi abi esmaste barjääride ja takistuste ületamiseks,“ ütles Tamsar.

Konverentsil arutleti Baltikumi koostöö üle õpipoisiõppe kujundamisel. Lätis alustati õpipoisiõppe kui õppevormi arendamisega 2013. aastal. Läti haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna eksperdi Ilze Buligina sõnul on kolme aastaga õppeasutuste ja ettevõtjate koostöös toimunud läbimurre. 

“Alustasime õpipoisiõppe kujundamist pilootprojektiga, millega liitusid vabatahtlikkuse alusel kuus kutseõppeasutust, kelle tulemusrikas koostöö ettevõtetega toetas õpipoisiõppe kiiret arengut,” lisas Buligina.

Leedu info- ja kommunikatsiooniteenuste pakkujaid koondav liit INFOBALT alustas õpipoisiõppe arendamist IKT-sektoris 2014. aastal. INFOBALTi innovatsioonijuhi Andrius Pleckaitise sõnul oli selle sammu peamiseks motivatsiooniks tulevaste töötajate professionaalsete oskuste arendamine.

“Peab tunnistama, et alguses me ei olnud veendunud õpipoisiprogrammi vastavuses meie vajadustele, sest enamik IKT-eksperte tuleb kõrgkoolidest. Ometi näitas meie esimene koostööprojekt, et õpipoisile annab selline õppevorm väga hea platvormi oma karjääris edasi liikumiseks,” kommenteeris Pleckaitis.

Kõige olulisemaks õpipoisiõppe toimimise eduteguriks peab Pleckaitis tööandjate kaasamist programmi arengusse, nende ootuste ja võimaluste arvestamist süsteemi väljatöötamisel. 

SA Innove töökohapõhise õppe töörühma juht Riina Tallo tõdes, et olemasolev seadusandlus Eestis võimaldab õpipoisiõpet rakendada väga erinevatel viisidel.

“Kõik need erisused aga ei tohiks tekitada rakendajatele segadust, vaid erinevad võimalused peaksid olema võimalikult lihtsalt ja selgelt välja toodud, et iga osapool leiaks vähese vaevaga endale sobiva rakendusviisi. Selle nimel me hetkel töötame,” lisas Tallo.

Konverentsi galerii: https://goo.gl/rcOZKF (Fotod: Maret Kuub)

Konverentsi korraldab SA Innove koostöös Euroopa Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Konverents toimub Erasmus+ projekti „National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia (WBL-Balt)“ raames, mille eesmärk on töökohapõhise õppe arendamine ja kolme Balti riigi tõhusam koostöö antud vallas.